- Zerokun's Blog - http://zerokun.com -

[Phim] Vị Tiểu Phật (Little Buddha)

Lạt ma Norbu đang tìm hóa thân của người thầy đã mất là Lạt ma Dojre. Một trong các ứng cử viên là một cậu bé ở Seatle. Quá trình tìm hiểu về cậu bé này ở Mỹ và thuyết phục cha mẹ cậu bé cùng cậu bé đến Butan, và sau này là quá trình đưa cậu bé cùng các ứng cử viên khác đến Butan được xen kẽ với cậu chuyện cuộc đời Đức Phật từ khi sinh ra cho đến khi đạt Niết bàn.

Vị Tiểu Phật – Phần I

Vị Tiểu Phật – Phần II

Download:

[1]

Phim Vị Tiểu Phật (Little Buddha) [1]