This option will reset the home page of this site. Restoring any closed widgets or categories.

Reset

September, 2018

Bài nói chuyện của Ngài Sadhguru ở đài TED (Sadhguru at TED Conference 2009)

Bài nói chuyện của Ngài Sadhguru ở đài TED (Sadhguru at TED Conference 2009)

Một bài thuyết trình rất ấn tượng của Ngài Sadhguru trên đài TED ở Ấn Độ vào năm 2009. Xin được chia sẻ vài dòng về vị đạo sư này. Ngay từ nhỏ, cách học hỏi và tìm hiểu thế giới của... (Continue reading)

Sự thật về nghiện ngập (phụ đề)

Sự thật về nghiện ngập (phụ đề)

Những điều đề cập trong video này, sẽ thay đổi nhận thức của chúng ta về những người nghiện ma túy nói riêng và việc nghiện nói chung (nghiện mạng XH, điện thoại, phim, game, shopping…). Đoạn phim giúp chúng... (Continue reading)