This option will reset the home page of this site. Restoring any closed widgets or categories.

Reset

Posts Tagged ‘phát minh’

10 phát minh thay đổi thế giới

Ô tô bay có thể hoạt động ở những nơi chưa có đường giao thông, mắt điện tử khôi phục thị giác cho người mù và nhiều phát minh khác ra đời trong năm 2009 đã góp phần thay đổi... (Continue reading)

Tagged with: