This option will reset the home page of this site. Restoring any closed widgets or categories.

Reset

Buổi tọa đàm ngày 2: Tâm thức & Thực tại – SG 10/06/2018

Tiếp tục buổi chia sẻ ngày thứ nhất (http://zerokun.com/?p=2266), buổi thứ hai chia sẻ Pháp Clean sâu hơn và các kỹ thuật khác trong Pháp này: Blue Corn Meal (Bột Bắp Xanh), Ice Blue, PP Thở Ha, PP Nước Wai (Blue Solar Water), Aloha, Ice-Blue, Clean tiền bạc, v.v… Đồng thời, chia sẻ các khái niệm như Lực Phản Kháng, Limerence (Ảo Vọng Tình Yêu), Time Perspective (Quan Kiến Thời Gian). Cũng chia sẻ thêm một số pháp đơn giản và hiệu quả khác trong việc chuyển đổi thực tại của chúng ta: Pháp Thiền Tại và Hiện, pp Mid-line, Pháp Chụp Hình + Máy SE 5, Whole Brain (Não trái và phải), Trương Lực Cơ hay MMT.

 

Phần 1: Hiệp trình bày về việc sử dụng kỹ thuật Wai (Blue Solar Water) hay còn gọi là “Thái Dương Lam Thủy” để thanh tẩy rác ký ức trong nước. Đồng thời nói thêm về việc nhận trách nhiệm dọn dẹp là như thế nào.

 

Phần 2: Vì sao có cảm giác khó chịu khi Clean? – Thảo luận sơ về lực phản kháng

 

Phần 3: Hiệp trình bày tóm tắt các khái niệm cơ bản về tâm thức

 

Phần 4: Bàn luận thêm một số vấn đề trong Clean

 

Phần 5: Giới thiệu về Whole brain – toàn cầu não

 

Phần 6: Trình bày về MMT (thử trương lực cơ) và PP Whole Brain – toàn cầu não

 

Phần 7: Giới thiệu về máy SE-5 (tác động trường thông tin)

 

Phần 8: Trình bày về pháp chụp hình

 

Phần 9: Hiệp trình bày một số kỹ thuật Clean: Blue Corn Meal (Bột Bắp Xanh), Aloha, Ice Blue, PP Thở Ha, PP Nước Wai (Blue Solar Water – Thái Dương Lam Thủy), Clean tiền bạc

 

Phần 10: Cô Triều nói tóm tắt pháp Mid-line (cân bằng năng lượng) và Thiền Tại và Hiện (Here & Now Meditation)

 

Phần 11: Phần này trình bày về đề tài quan kiến thời gian (Time Perspective)

 

Phần 12: Phần này nói về chủ đề yêu. Limerence một khái niệm khác lạ diễn đạt một trạng thái thường bị ngộ nhận là tình yêu.

END

Comments are closed.