This option will reset the home page of this site. Restoring any closed widgets or categories.

Reset

[Documentary Film] Forks Over Knives – Nĩa thay dao

 

Đây là một bộ phim tài liệu rất hay và hữu ích nói về mỗi liên quan giữa bệnh tật và ăn uống. Có rất nhiều bệnh tật nếu bạn biết cách ăn uống đúng sẽ tự trị hết bệnh cho mình. Forks over Knives (nĩa thay dao) là một lối chơi chữ, nếu bạn biết cách dùng nĩa (ăn uống đúng) thì bạn sẽ không phải bị lên bàn mỗ (dao).

Comments are closed.