This option will reset the home page of this site. Restoring any closed widgets or categories.

Reset

Buổi cập nhật về pháp Clean (Ho’oponopono)

Hooponopono-e1461941790136

Buổi trao đổi chuyên sâu về làm thế nào để ứng dụng pháp clean (Ho’oponopono) có hiệu quả cho những ai đã từng học và thực hành phương pháp này.
Thời gian: CN ngày 06/08/2017.

 

Phần 1:

Phần 2:

Phần 3:

Phần 4:

Phần 5 (phần cuối)

Comments are closed.