This option will reset the home page of this site. Restoring any closed widgets or categories.

Reset

Buổi trao đổi Pháp Clean (Ho’oponopono) tại Sài Gòn 5-5-2018

Phần 1: giới thiệu lại tổng quát pháp cho các bạn mới. Ở gần cuối có tổng kết 3 điểm nên lưu ý khi thực hành pháp.

Phần 2: Trong phần này có đề cập đến kỹ thuật EMDR và sự kết hợp với pháp Clean.

Phần 3: chia sẻ đủ thứ đề tài: mid-line, chụp hình, lực phản kháng, limerence, quan kiến thời gian, nghiện ngập..

Note: Bạn nào nghe nói nhanh quá thì play chậm lại bằng cách trên youtube có nút setting cho phép chỉnh tốc độ video, mình có thể set nó chạy chậm lại khoảng 0.75.

Comments are closed.