This option will reset the home page of this site. Restoring any closed widgets or categories.

Reset

Thông báo về buổi tọa đảm với chủ đề “Tâm thức và Thực Tại”

Xin thông báo về việc tổ chức buổi:

TỌA ĐÀM TÂM THỨC VÀ THỰC TẠI

Từ các phản hồi sau buổi chia sẻ ngày 5/5 vừa rồi, nhằm củng cố và đào sâu một số luận điểm về nhận thức phương pháp Ho’oponopono (pháp Clean), cô Triều và Hiệp sẽ có 2 buổi chia sẻ vào ngày 09/6 và 10/6 tại Quận 3, Sài gòn với chi tiết như sau:

1. Ngày thứ nhất: Tọa đàm Tâm thức học căn bản.

Thời gian: 14h – 21h ngày 09/06/2018

Mục tiêu thảo luận:
Xây dựng nền tảng nhận thức và kiến thức cần thiết để chuẩn bị cho việc ứng dụng những công cụ tâm thức mới mẻ một cách hữu hiệu cho nhiều phương diện trong đời sống hằng ngày. Giúp học viên có khả năng tự chuyển hóa đau khổ, bức xúc; giải quyết khó khăn trong quan hệ gia đình và xã hội, môi trường làm việc, tài chánh; tìm được sự an vui nội tại và chuyển hóa được những tiêu cực bên trong cũng như bên ngoài… Giúp học viên nhận thức rõ hạnh phúc nằm trong tầm tay và mọi nỗi khổ đều có thể được xử lý nhanh chóng, nhẹ nhàng.

Nội dung:
Trình bày các khái niệm căn bản của khoa học tâm thức như: ý thức, tiềm thức, siêu thức…; Đứa bé Nội tâm (Inner Child) và những cấu phần chính của bản thể tâm lý, ký ức và cảm xúc, tổn thương tâm lý và trị liệu; cách nhìn mới về bản chất của thực tại, mà theo quan kiến hiện đại là sự vận động của các chương trình để tạo nên thế giới hiện tượng và cách chúng ta có thể can thiệp vào tiến trình này. Những ví dụ thực tế điển hình từ những người đã thực hành pháp.

Phần thực hành:
• Giới thiệu khái quát về phương pháp Ho’oponopono (pháp Clean), đối chiếu với một số truyền thống khác, hướng dẫn cách thực hành nguyên gốc của tiến sĩ Hew Len.
• Dùng pháp Clean để chữa lành những tổn thương của Đứa bé Nội tâm (Inner Child) nhằm lập lại cân bằng về cảm xúc, tâm lý, từ đó học cách buông thư và tha thứ để chữa lành cho người khác.
• Hướng dẫn cách thực hành cải biên dựa trên kỹ thuật trị liệu chấn thương EMDR thành công nhất của ngành tâm lý trị liệu hiện nay.

Đối tượng tham dự:
Những người bắt đầu quan tâm đến khả năng của tâm thức, hoặc đã tiếp thu ít nhiều khái niệm nhưng muốn hiểu một cách khái quát và hệ thống hóa từ góc nhìn mới; những người muốn nắm bắt một phương pháp thực hành hiệu quả và dễ dàng để chữa lành, cải thiện thân, tâm và thế giới xung quanh.

2. Ngày thứ 2: Tọa đàm Tâm thức và thực tại

Thời gian: 14h – 21h ngày 10/06/2018

Mục tiêu thảo luận:
Trang bị thêm kiến thức về cơ chế của sự vận hành thế giới bên trong và bên ngoài ta, hướng dẫn một số công cụ tâm thức đơn giản nhưng hữu hiệu để cải thiện thân và tâm. Ngoài ra, sẽ có nhiều thời gian dành cho phần Hỏi & Đáp (Q&A).

Nội dung:
Tìm hiểu sâu hơn về sự vận hành của tiềm thức và ý thức dưới góc nhìn của thần kinh học hiện đại; ký ức, cảm xúc, tổn thương tâm lý và tác động của “chương trình (program)” trong đời sống; một số chương trình dưới dạng tâm lý và hóa sinh đang vận hành và chi phối bản thân chúng ta như lực phản kháng, limerence, quan kiến thời gian (TP/time perspective); sự kết nối của các bán cầu não và hiệu ứng toàn cầu não (whole brain); trương lực cơ áp dụng trong chẩn đoán y khoa và trắc nghiệm tâm thức…; thuyết vũ trụ toàn ảnh về bản chất của thực tại.

Phần thực hành
• Thực hành trắc nghiệm trương lực cơ MMT để vấn đáp tâm thức
• Ứng dụng một số thủ thuật Whole Brain để kích hoạt não bộ và tác động tiềm thức
• Thực hành phương pháp Ho’oponopono (pháp Clean) nâng cao một cách cộng hợp và với ý niệm tri ân
• Thực hành phương pháp Ho’oponopono (pháp Clean) kết hợp với các phương pháp tâm thức khác như Mid-line, pháp Chụp hình, EMDR, Tại và Hiện.

Đối tượng tham dự:
Những người đã nắm các khái niệm căn bản về khoa học tâm thức và đã tìm hiểu/thực hành phương pháp Ho’oponopono (pháp Clean).

Anh/chị quan tâm đăng ký trước ngày 8/06/2018 để ban tổ chức kịp chuẩn bị địa điểm và hậu cần cho các buổi.

Vui lòng đăng ký vào link bên dưới:

Comments are closed.