This option will reset the home page of this site. Restoring any closed widgets or categories.

Reset

[video] The Lion’s Roar – Portrait Of The 16th Gyalwa Karmapa / Sư Tử Hống – Bức chân dung về Đức Karmapa 16

Download quyển sách

CUỘC ĐỜI SIÊU VIỆT CỦA 16 VỊ TỔ KARMAPA TÂY TẠNG

*************************************

Một số bức ảnh về Đức Karmapa 16

Hình ảnh

Đức Gyalwa Karmapa XVI


Hình ảnh

Đức Karmapa 16 và Đức Dalai Lama

Xá Lợi xương của Đức Karmapa 16 (Download)

Hình ảnh

Đức Karmapa 16 lúc còn tại thế

Pháp thân của Đức Karmapa 16 (Download)

———————————-

Hành trình đi tìm Hóa Thân của Đức Karmapa:  http://zerokun.com/?p=47


Comments are closed.