This option will reset the home page of this site. Restoring any closed widgets or categories.

Reset

May, 2018

Buổi trao đổi Pháp Clean (Ho’oponopono) tại Sài Gòn 5-5-2018

Buổi trao đổi Pháp Clean (Ho'oponopono) tại Sài Gòn 5-5-2018

Phần 1: giới thiệu lại tổng quát pháp cho các bạn mới. Ở gần cuối có tổng kết 3 điểm nên lưu ý khi thực hành pháp.  Phần 2: Trong phần này có đề cập đến kỹ thuật EMDR và sự... (Continue reading)