This option will reset the home page of this site. Restoring any closed widgets or categories.

Reset

2018

Bài nói chuyện của Ngài Sadhguru ở đài TED (Sadhguru at TED Conference 2009)

Bài nói chuyện của Ngài Sadhguru ở đài TED (Sadhguru at TED Conference 2009)

Một bài thuyết trình rất ấn tượng của Ngài Sadhguru trên đài TED ở Ấn Độ vào năm 2009. Xin được chia sẻ vài dòng về vị đạo sư này. Ngay từ nhỏ, cách học hỏi và tìm hiểu thế giới của... (Continue reading)

Sự thật về nghiện ngập (phụ đề)

Sự thật về nghiện ngập (phụ đề)

Những điều đề cập trong video này, sẽ thay đổi nhận thức của chúng ta về những người nghiện ma túy nói riêng và việc nghiện nói chung (nghiện mạng XH, điện thoại, phim, game, shopping…). Đoạn phim giúp chúng... (Continue reading)

Buổi tọa đàm ngày 2: Tâm thức & Thực tại – SG 10/06/2018

Buổi tọa đàm ngày 2: Tâm thức & Thực tại – SG 10/06/2018

Tiếp tục buổi chia sẻ ngày thứ nhất (http://zerokun.com/?p=2266), buổi thứ hai chia sẻ Pháp Clean sâu hơn và các kỹ thuật khác trong Pháp này: Blue Corn Meal (Bột Bắp Xanh), Ice Blue, PP Thở Ha, PP Nước Wai... (Continue reading)

Buổi tọa đàm ngày 1: Tâm thức học cơ bản – SG 09/06/2018

Buổi tọa đàm ngày 1: Tâm thức học cơ bản - SG 09/06/2018

Những sự kiện xảy ra trong đời ta liệu có diễn ra một cách ngẫu nhiên hay bị chi phối bởi một quy luật nào đó? Chúng ta có thể tác động hay thay đổi được những sự kiện xảy... (Continue reading)

Thông báo về buổi tọa đảm với chủ đề “Tâm thức và Thực Tại”

Xin thông báo về việc tổ chức buổi: TỌA ĐÀM TÂM THỨC VÀ THỰC TẠI Từ các phản hồi sau buổi chia sẻ ngày 5/5 vừa rồi, nhằm củng cố và đào sâu một số luận điểm về nhận thức phương pháp... (Continue reading)

Buổi trao đổi Pháp Clean (Ho’oponopono) tại Sài Gòn 5-5-2018

Buổi trao đổi Pháp Clean (Ho'oponopono) tại Sài Gòn 5-5-2018

Phần 1: giới thiệu lại tổng quát pháp cho các bạn mới. Ở gần cuối có tổng kết 3 điểm nên lưu ý khi thực hành pháp.  Phần 2: Trong phần này có đề cập đến kỹ thuật EMDR và sự... (Continue reading)