This option will reset the home page of this site. Restoring any closed widgets or categories.

Reset

2018

Thông báo về buổi tọa đảm với chủ đề “Tâm thức và Thực Tại”

Xin thông báo về việc tổ chức buổi: TỌA ĐÀM TÂM THỨC VÀ THỰC TẠI Từ các phản hồi sau buổi chia sẻ ngày 5/5 vừa rồi, nhằm củng cố và đào sâu một số luận điểm về nhận thức phương pháp... (Continue reading)

Buổi trao đổi Pháp Clean (Ho’oponopono) tại Sài Gòn 5-5-2018

Buổi trao đổi Pháp Clean (Ho'oponopono) tại Sài Gòn 5-5-2018

Phần 1: giới thiệu lại tổng quát pháp cho các bạn mới. Ở gần cuối có tổng kết 3 điểm nên lưu ý khi thực hành pháp.  Phần 2: Trong phần này có đề cập đến kỹ thuật EMDR và sự... (Continue reading)